top of page

ZALANDO NABÍZÍ NOVÝ POHLED NA UDRŽITELNOST PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍBĚHŮ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

BERLÍN, 22. DUBNA 2020 // Nejnovější kampaň společnosti Zalando, která spatří světlo světa na Den Země 2020 a jejímž tématem je udržitelnější móda, staví do popředí odvážnou vizi společnosti stát se udržitelnější módní platformou s pozitivním dopadem na lidi i planetu. V kampani s názvem „Síla spolupráce. Zalando a udržitelnost“ vystupují skuteční zaměstnanci Zalanda, kteří se nejen podílejí na udržitelnější budoucnosti společnosti, ale jsou zároveň i nadšenými zastánci udržitelnosti ve svém osobním životě. Na počest oslav Dne Země Zalando zasvětí na celý den svoji homepage udržitelnější módě.

Tato kampaň je třetí větší iniciativou Zalanda, která tvoří součást celopodnikové strategie nazvané do.MORE. Navazuje tak na první kampaň zaměřenou na udržitelnou módu a exkluzivní prémiovou kolekci s názvem „Malé změny. Velký dopad.“ vytvořenou společně s devíti skandinávskými značkami v lednu tohoto roku.

Při příležitosti 50. výročí Dne Země – největšího sekulárního svátku na světě - Zalando nejenže kampaň spustí, ale věnuje také svou domovskou stránku výběru udržitelnější módy. Celý den bude pozornost věnována pouze udržitelnějšímu sortimentu za účelem zvýšení povědomí mezi všemi 31 miliony zákazníků na 17 trzích.

„Chceme zákazníkům usnadnit hledání a nakupování udržitelnější módy: nejen jim nabízíme sortiment více než 30 000 produktů označených speciálním štítkem ​udržitelnost,​ale k dispozici jsou jim rovněž informace, které potřebují k tomu, aby činili udržitelnější rozhodnutí,“ říká Kate Heiny, Head of Sustainability v Zalandu. „V rámci oslav 50. Výročí Dne Země věnujeme celou naši domovskou stránku udržitelnější módě. Chceme upozornit na udržitelnější módu a naše partnerské značky, které se s námi na tuto cestu vydaly.“

Obrazový materiál i video ke kampani vznikly v únoru ve studiu s intimní atmosférou pod taktovkou Bretta Lloyda. Kampaň mapuje úsilí Zalanda na poli udržitelnosti očima sedmi zaměstnanců pracujících v různých odděleních jako Sustainability and Partner Communications, Marketing and Category Management a Tech and Social Media, kteří v Zalandu přispívají k opatřením spojených s udržitelností.

„Touto kampaní bychom chtěli pokračovat v inspirování zákazníků k udržitelnějším rozhodnutím,“ říká Dawid Pożoga, Regional Lead PL/CZ.. „Pro nás jde o speciální kampaň, jelikož její ústřední postavy jsou nejen zastánci udržitelnosti, ale také zaměstnanci Zalanda. Chceme ukázat, že udržitelnost na Zalandu je skutečně výsledkem spolupráce několika oddělení. Každý ze zaměstnanců osobně přispívá k plnění cílů v oblasti udržitelnosti, které si Zalando vytyčilo a my jsme velmi rádi, že můžeme ukázat tváře lidí, kteří za touto snahou stojí.“

Formáty videí představují z redakčního hlediska ústřední bod kampaně. V prvním z videí poskytují zaměstnanci Zalanda svůj pohled na otázky udržitelnosti, zatímco představují hlavní poselství kampaně: když společně podnikáme malé kroky určitým směrem, jejich výsledný dopad je daleko větší. Druhé video poté přináší hlubší vhled do vnímání udržitelnosti jednotlivých hrdinů a toho, jak pracují ve prospěch odvážné vize budoucnosti vytvořené Zalandem, která je nastíněna v korporátní strategii pro udržitelnost společnosti s názvem do.MORE. Ať už jde o zavádění recyklovaných obalů nebo možnost kompenzace environmentálního dopadu nákupu nabízenou zákazníkům, každý z členů týmu má vliv na cestu společnosti vstříc zodpovědnější budoucnosti.

Kampaň vytvořená ve spolupráci s berlínskou kreativní agenturou Günther bude k vidění na sociálních sítích a na kanálech vlastněných Zalandem na všech 17 trzích.

bottom of page