top of page

Značky ve značce: trend sub-brandů pod drobnohledem

Marketingové čtvrtky v Košicích již pravidelně přináší zajímavý vhled do světa marketingu, a to nejen pohledem zaměstnanců GymBeam, který tuto akci pořádá a pyšní se titulem jednoho z nejrychleji rostoucích fitness e-shopů v regionu střední Evropy. Tentokrát Karolína Alvaradová, Senior Social Media Manager GymBeam, přiblížila tvorbu sub-brandů a budování fungujícího a dynamicky rostoucího portfolia.Sub-brandy mohou ve firmách i spotřebitelích evokovat něco druhořadého a častokrát méně kvalitního, než mateřský brand, ze kterého vycházejí. Proč už toto tvrzení není pravdivé a jak může společnost z rozšiřování portfolia těžit, vysvětluje ve své přednášce Karolína Alvaradová. V první řadě znamenají sub-brandy konkurenční výhodu. Dokáží odpovědět na specifické požadavky a potřeby specifických zákazníků a zároveň rychle reagovat na změny trhu. I díky tomu představují například pro GymBeam významný podíl na prodejích. 75 % prodaných produktů na e-shopu tvoří GymBeam a jeho vlastní značky, z toho je 14 % tvořeno právě sub-brandy, které diverzifikují jeho portfolio. Klíčové je to, že se jednotlivé sub-brandy odlišují od hlavní značky i komunikací, positioningem, cenou a hlavně cílovou skupinou, pro kterou jsou primárně určeny. 


GymBeam portfolio se pyšní hned několika sub-brandy, které pojí snaha naplnit potřeby jednotlivých zákazníků. “Společnost si velice záhy uvědomila, že necílí pouze na jednoho zákazníka a přestože jsou si zákazníci podobní, každý z nich potřebuje unikátní produkt i komunikaci.” uvádí Alvaradová a následně přibližuje jednotlivé části portfolia společnosti.


Nejstarším sub-brandem portfolia je BeastPink, který cílí především na ženy a jejich potřeby a  momentálně prochází změnou vizáže. Po pěti letech od svého vzniku se tak podle slov Alvaradové mění z růžové slečny na sebevědomou ženu. Toto označení si jednoznačně zaslouží a to především proto, že se jedná o nejúspěšnější sub-brand celého portfolia.

VanaVita, druhý nejstarší sub-brand, opět vznikl, aby uspokojil unikátní potřeby zákazníků. V tomto případě poptávku po produktech bez umělých sladidel, veganských a bio produktech a produktech s rozložitelnými obaly. 

Dále v portfoliu najdeme STRIX, sportovní značku prémiového oblečení pro náročnější zákazníky a také XBEAM, nejmladší značku portfolia, která se zaměřuje na stále rostoucí svět gamingu. 


“Na co není radno zapomínat je především fakt, že sub-brand je stále samostatně stojící brand a je nutné se k němu tak i chovat.” uzavírá svou přednášku Alvaradová. Je důležité zvolit vhodnou filosofii značky a při tvorbě přemýšlet i nad tím, aby se jednotlivé značky v portfolii nekanibalizovali a nestalo se, že sub-brand poškodí mateřskou značku. Pokud všechna tato kritéria společnost dodrží, tvorba jednotlivých sub-brandů je cestou nejen k budování všestranného portfolia a posilování pozice na trhu, ale také budování vzájemné důvěry pomocí cílení na specifické potřeby zákazníka.

Comments


bottom of page